Mi vidimo vezu između korporativnog upravljanja i društvene odgovornosti kao višestruku i dvosmernu. Sa jedne strane, korporativno upravljanje je oblast koju sa stanovišta društvene odgovornosti stalno unapređujemo kako bi se osigurala transparentnost, a sa druge strane, to je sredstvo putem kojeg nastojimo da društveno odgovorne prakse implementiramo u sve oblasti našeg poslovanja.

Jedan od ciljeva našeg upravljačkog sistema jeste da osigura uravnotežen i održiv razvoj kompanije u vremenu i to kroz tri dimenzije: ekonomsku, ekološku i društvenu.

Najviše upravljačko telo kompanije CRH Srbija je Izvršni odbor.

Roman Menz je rođen i odrastao u Švajcarskoj. Po obrazovanju elektroinženjer, proveo je 18 godina u industriji građevinskih materijala, radeći u 6 različitih zemalja, sa poslednjim postavljenjem u Manili na Filipinima. Roman je pohađao različite menadžment treninge, a poseduje i diplomu master studija poslovne administracije (MBA). Oženjen je i ima troje dece.

Milan Ilić je diplomirao je na Gradjevinskom fakultetu u Beogradu, a magistrirao na IHE Delft Holandija. Nakon višegodišnjeg iskustva u Energoprojektu, radi u Hong Kongu, i u velikim kompanijama u Istočnoj i Centralnoj Evropi. U kompaniji je od 2002. godine

Miloš Milojević je rođen 1983. godine. Master elektrotehnike i računarstva, diplomirao na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, poslednju godinu studija završio u Portugaliji na fakultetu Elektronike i telekominikacija u Aveiru. Marta 2015., imenovan je za tehničkog direktora cementare u Popovcu.

Marko Milojković je diplomirao na univerzitetu Sheffield, na poslovnim studijama ekonomije 2009. godine a master studije iz oblasti ljudskih resursa i radnog prava 2010. godine. Nakon više godina radnog iskustva na mendžerskim pozicijama u internacionalnim kompanijama iz oblasti ljudskih resursa, pridružio se kompaniji aprila 2020. godine na poziciji HR direktora. Marko poseduje i diplomu master studija poslovne administracije (MBA). Oženjen je i ima dvoje dece.

Zoran Mijatović je diplomirao na Ekonomskom fakultetu u Kragujevcu. Nakon 4 godine provedene u reviziji, kompaniji se pridružio 2011. godine. Od aprila 2019. godine imenovan je za finansijskog direktora. Zoran je član Međunarodnog udruženja ovlašćenih i sertifikovanih računovođa (ACCA) od 2017. godine. Oženjen je i ima dvoje dece.