CRH Srbija je predana stvaranju dugoročnih odnosa sa sadašnjim i potencijalnim dobavljačima kroz ugovorne partnerske odnose na međunarodnom, regionalnom i lokalnom nivou. Takva vrsta odnosa jedan je od faktora koji garantuje kontinuirano visok kvalitet naših proizvoda i usluga.

Posvećen smo najvišim pravnim, etičkim i moralnim standardima, koje smo definisali u našem “Kodeksu poslovnog ponašanja”. Poslovnu etiku i korporativnu društvenu odgovornost stavljamo u prvi plan svih naših poslovnih transakcija, uključujući one sa našim dobavljačima, kako direktne tako i indirektne, čime priznajemo da su oni od ključnog značaja za uspeh našeg poslovanja.

Ne iznenađuje činjenica da su naši zahtevi u pogledu nabavke vrlo visoki; očekujemo od naših dobavljača da dele našu želju da budemo najbolji, inovativni, efikasni i vođeni kvalitetom. Pre svega, biramo samo dobavljače koji dele našu nepokolebljivu predanost dobrim etičkim praksama i koji ispunjavaju naše standarde u pogledu ljudskih prava, zdravlja i bezbednosti i upravljanja životnom sredinom.

Raduje nas da saznamo više informacija o Vašem preduzeću i ponudi. Ukoliko ste zainteresovani slobodno nam se obratite.