PROFIL
Godišnji kapacitet cementare iznosi 1 350 000 tona cementa i veziva. Od 2006. godine otpočeli smo i sa proizvodnjom betona u Beogradu.

LOKACIJE
Cementara se nalazi u selu Popovcu, kod Paraćina, fabrike betona u Dobanovcima i Krnjači, blizu Beograda.

MISIJA I VIZIJA
Naša vizija i misija određuju šta želimo da dostignemo u budućnosti i koje vrednosti sačinjavaju našu poslovnu kulturu.

KOLEGIJUM DIREKTORA
Najviše upravljačko telo kompanije CRH Srbija je Izvršni odbor. Zastupljenost ženskog pola u najvišem upravljačkom telu kompanije iznosi 50 procenata.