CRH je vodeća internacionalna grupa u oblasti građevinskih materijala, koja zapošljava 91.000 ljudi na blizu 4.000 operativnih lokacija u 37 zemalja širom sveta. Sa tržišnom kapitalizacijom od EUR 22 milijarde (juli 2015), CRH je najveća kompanija u industriji građevinskih materijala u Severnoj Americi i treća na svetu. Grupa ima lidersku poziciju u Evropi, kao i uspostavljenu stratešku poziciju na tržištima u razvoju u Aziji i Južnoj Americi.

CRH je posvećen unapređenju u izgradnji okruženja kroz isporuku vrhunskih materijala i proizvoda za izgradnju i održavanje infrastrukture, stambenih i komercijalnih projekata. CRH se nalazi se na listi „Fortune 500”, i konstitutivni je član FTSE 100 indeksa i ISEQ 20.

Cementara CRH Srbija smeštena je u centralnoj Srbiji, u selu Popovac, blizu Paraćina, 160 km južno od Beograda. Godišnji kapaciteti cementare su 1 350 000 tona cementa i veziva.

Sa dve fabrike betona blizu Beograda, u Krnjači i Dobanovcima, CRH Srbija je prisutna i na tržištu gotovog betona.

Poseban sektor u CRH Srbiji ima dugogodišnje iskustvo u tretmanu i proizvodnji alternativnih goriva iz sortiranog komunalnog otpada, a naši eksperti nude rešenja za zaštitu životne sredine i u petrohemijskoj industriji i industriji guma.

U CRH Srbiji čvrsto smo uvereni da se naša budućnost zasniva na održivosti. Kao integralni deo naše vizije na kojoj su zasnovane sve naše aktivnosti i inicijative, prepoznali smo upravljanje održivošću kao neizostavni faktor razvoja i definisali ciljeve koji se odnose na tri stuba održivosti:

  • Ekonomska odgovornost: Nastojimo da ostvarimo efikasnost i ekonomski rast, kao i da povećamo svoju vrednost na tržištu, imajući u vidu istovremeno i potrebe lokalnog okruženja u kome poslujemo. Mi transparentno objavljujemo informacije o direktnim i indirektnim ekonomskim uticajima naše kompanije na okruženje.
  • Odgovornost za životnu sredinu je polje stalnog unapređivanja, koje zasnivamo na međunarodno priznatim sistemima upravljanja životnom sredinom i sertifikacionim sistemima, na upotrebi obnovljivih prirodnih resursa kada god je to moguće, na stalnom praćenju uticaja koje imamo na prirodno okruženje i na smanjenju negativnih uticaja, kao što su emisije štetnih gasova ili buka.
  • Društvena odgovornost bazirana je na zahtevu da poslujemo kao partneri sa svim zainteresovanim stranama, da radimo na unapređenju kvaliteta života naših zaposlenih, njihovih porodica, kao i čitave zajednice u kojoj poslujemo. Posebno nam je važno da istaknemo da su naši zaposleni za nas uvek u prvom planu, jer nastojimo da stvorimo stabilna i pre svega, bezbedna radna mesta, a to se isto odnosi i na sve naše podugovarače, treća lica, posetioce i partnere.

Uvek smo otvoreni za transparentnu komunikaciju sa zajednicama čiji smo deo, učestvujemo u razvoju okruženja koje delimo i sarađujemo imajući u vidu međusobne interese i potrebe.

….