NOVIMAL
Vezivo za zidanje i malterisanje NoviMal se do kupaca doprema džakirano u vrećama od 25 kg, spakovano na palete i zaštićeno visokokvalitetnom folijom, a po potrebi kupca se doprema i u rasutom stanju, odnosno u rinfuzu se transportuje cisternama do krajnjih potrošača.

VEZIVO ZA STABILIZACIJU NOSECEG SLOJA KOLOVOZA
Odgovarajući na potrebe tržišta, CRH Srbija je u svoju ponudu uvrstila Vezivo za stabilizaciju puteva HRB E2, namenjeno pre svega građevinskim firmama koje se bave izgradnjom puteva.