CRH Srbija – proizvodnja betona proizvodi i prodaje beton na području grada Beograda. Stojimo vam na raspolaganju na sledećim lokacijama:

Fabrika betona Istok
Pančevački put 62
11000 Beograd

Fabrika betona Zapad
Talijina 17
11272 Dobanovci

Kod nas možete kupiti:

Standardne betone sa različitim klasama čvrstoća. Ispitano prema odgovarajućim standardima.

Pumpane betone sa različitim klasama čvrstoća, odgovarajuće obradivosti sa dovoljnom količinom cementnog maltera za smanjenje trenja u kontaktu sa unutrašnjom površinom cevovoda tokom transporta. Ispitano prema odgovarajućim standardima.

Vodonepropusne betone sa različitim klasama čvrstoća, otporne na prodiranje vode pod određenim pritiskom. Ispitano prema odgovarajućim standardima.

Betone otporne na delovanje mraza sa različitim klasama čvrstoća, čiji pad čvrstoće nakon 200 ciklusa smrzavanja nije veci od 25%. Upotrebljavaju se na mestima izloženim delovanju mraza (mostovi, nadvožnjaci, itd). Ispitano prema odgovarajućim standardima.

Betone otporni na kombinovano delovanje mraza i soli za odmrzavanje sa različitim klasama čvrstoća, zahvaljujući njihovoj postojanosti ne dolazi do pojava ljuštenja ovakvog betona ugrađenog u konstrukciju. Ispitano prema odgovarajućim standardima.

Mlazne betone karakteristične po ugradnji špricanjem suve ili vlažne smeše u koju se na mestu ugradnje dodaje ubrzivač i pod pritiskom se potiskuje kroz posebne mlaznice i usmerava na podlogu. Ispitano prema odgovarajućim standardima.

Samougradive betone sa različitim klasama čvrstoća, sa svojstvom dobrog razlivanja i samozbijanja. Ispitano prema odgovarajućim standardima.

Betone za samolivne cementne košuljice karakteristične po pumpabilnosti, samorazlivanju i lakougradivosti. Ispitano prema odgovarajućim standardima.