Cement za proizvodnju betona sa posebnim svojstvima

Cement bez dodataka, CEM I 52,5 R, dobija se procesom mlevenja visokokvalitetnog portland-cementnog klinkera uz dodatak optimalne količine gipsa. CRH Srbija preporučuje ovaj cement za izradu prednapregnutih konstrukcija i elemenata od betona.

Sve karakteristike sveže pripremljenog kao i očvrslog betona u skladu su sa odgovarajućim standardima a potvrđene su i postignutim praktičnim iskustvima.

Oznaka

 • PC 52,5 R
 • CEM I 52,5 R

Pravilnik o kvalitetu cementa

Svojstva cementa CEM I 52,5 R

 • Visoke početne čvrstoće
 • Odlične završne čvrstoće
 • Kompatibilan sa hemijskim dodacima
 • Omogućava ubrzanu gradnju, čime doprinosi sniženju troškova proizvodnje
 • Omogućava efikasno iskorišćenje doziranih hemijskih dodataka čime se dobijaju posebno poboljšane osobine svežeg i očvrslog betona (smanjenje količine vode, bolja fluidnost, otpornost na mraz i soli…)
 • Dobra obradivost i ugradljivost svežeg betona
 • Ujednačen kvalitet
 • Optimalna specifična površina
 • Optimalna finoća mliva
 • Ujednačena svetla boja

Primena cementa CEM I 52,5 R

 • Proizvodnja superplastificiranog betona visoke čvrstoće pri pritisku HPC (High Performance Concrete) > 70MPa
 • Izrada prednapregnutih konstrukcija i elemenata od betona Izrada betonskih elemenata koji zahtevaju brzu demontažu, odnosno brzo skidanje oplate
 • Proizvodnja betonskih prefabrikata, odnosno betonskih bandera, ivičnjaka, železničkih pragova, nosača za krovnu konstrukciju, nosača za hale i kranske staze…
 • Proizvodnja betonskih ploča za uređenje dvorišta i trgova
 • Proizvodnja lakih betona, takozvanih ćelijastih odnosno šupljikavih betona: gas-betona i peno-betona
 • Proizvodnja raznih proizvoda od betona

Svojstva betona spravljenih sa CEM I 52,5 R

CRH Srbija je organizovla prethodna ispitivanja betona spravljenog sa cementom CEM I 52,5 R. Na osnovu dobijenih rezultata prethodnih ispitivanja betona sa portland cementom CEM I 52,5 R zaključuje se da:

 • projektovane i ispitane mešavine betona poseduju dobru ugradljivost i obradivost;
 • u pogledu pritisne čvrstoće zadovoljavaju uslov za odgovarajuću projektovanu marku i vrstu betona;
 • otpornost očvrslog betona sa portland cementom CEM I 52,5 R na dejstvo mraza i soli može se postići aeriranjem betona dodatkom optimalne količine aeranta za uvlačenje potrebne količine vazdušnih pora;
 • čvrstoće pri pritisku niže od 45 MPa, sa dobrom ugradljivošću, mogu se postići sa portland cementom CEM I 52,5 R i bez primene hemijskog dodatka;
 • čvrstoće pri pritisku veće od 45 MPa, sa dobrom ugradljivošću, mogu se postići sa portland cementom CEM I 52,5 R primenom dodataka tipa plastifikatora i superplastifikatora;
 • HPC (High Performance Concrete) sa portland cementom CEM I 52,5 R, čvrstoće pri pritisku preko 70 MPa i dobre ugradljivosti može se dobiti pravilnim izborom kvalitetnog agregata u kombinaciji prirodnog sa drobljenim eruptivcem i primenom dodatka tipa superplastifikatora.

Tehnička podrška

Za dodatne informacije ili savete o upotrebi naših proizvoda, možete nas kontaktirati putem telefona 0800 325 425

KONTAKT

Sektor prodaje

Beograd i Vojvodina: +381 35 572 220
Centralna Srbija: +381 35 572 380
Južna Srbija: +381 35 572 377

Email: ivana.radovanovic@rs.crh.com