„Idejom do razvoja“ jeste program dodele malih zajmova, takozvanih mikrokredita, za mala preduzeća i preduzetnike koji je pokrenula kompanija CRH Srbija.

Rezultat je saradnje kompanije CRH Srbija, Societe Generale banke i Regionalne agencije za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja. Cilj programa jeste razvoj privatnog sektora i podrška za unapređenje njihovog poslovanja, za povećanje konkurentnosti i inovativnosti malih preduzeća i preduzetnika, kao i kreiranja novih radnih mesta kroz investicije u opremu.

Program je pokrenut 2012. godine, kada je bio prvi ciklus kreditiranja, i odlična iskustva korisnika kredita i rezultati su pokazali da je važno da se nastavi kreditiranje malih preduzeća kako bi se uticalo na ekonomski razvoj. Mala preduzeća su prepoznata kao deo privrednog sektora kome bi značila podrška za razvoj posla, zbog mogućnosti dobijanja povoljnog kredita na ovaj način. Prvi ciklus kreditiranja odnosio se samo na opštinu Paraćin, dok ove godine mala preduzeća iz čitavog regiona Šumadije i Pomoravlja imaju mogućnosti da učestvuju.

Ukupan planiran iznos za dodelu kredita u sklopu ovog programa je 50.000 evra, a maksimalni iznos pojedinačnog kredita je 10.000 evra.

Period korišćenja sredstava je 24 meseca, uz šest meseci grejs perioda i nominalnu kamatnu stopu od 4 odsto na godišnjem nivou, dok će se otplata kredita obavljati u jednakim mesečnim ratama.

Program je pokrenut 1.12.2015. godine, kada je krenuo prijem zahteva, i trajaće do 30.06.2016. godine, odnosno dok se ne utroše sredstva za ovu namenu. Svečana ceremonija dodele kredita malim preduzećima i preduzetnicima planirana je za mesec oktobar ove godine.

U toku januara organizovana je u Ćupriji prva u nizu prezentacija za sve zainteresovane preduzetnike, firme i saradnike kancelarija za lokalno ekonomski razvoj. Predstavnici CRH Srbije i Regionalne agencije za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja, prisutnima su detaljno predstavili program kreditiranja, sa ciljem da podstaknu preduzetnike da sa dobrim programima apliciraju na raspisani konkurs.

Ovakva vrsta promocije programa „Idejom do razvoja“ i dalje se nastavlja i obuhvatiće sve gradove i opštine u regionu Šumadije i Pomoravlja.

Potencijalni korisnici kredita prijave podnose Regionalnoj agenciji za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja ili kancelariji za lokalno ekonomski razvoj u njihovoj opštini. Sve potrebne informacije i konkursnu dokumentaciju možete dobiti u CRH Srbiji (putem telefona ili veb sajta) ali i u Agenciji i kancelarijama za lokalno ekonomski razvoj u regionu Šumadije i Pomoravlja.