Mi vidimo vezu između korporativnog upravljanja i društvene odgovornosti kao višestruku i dvosmernu. Sa jedne strane, korporativno upravljanje je oblast koju sa stanovišta društvene odgovornosti stalno unapređujemo kako bi se osigurala transparentnost, a sa druge strane, to je sredstvo putem kojeg nastojimo da društveno odgovorne prakse implementiramo u sve oblasti našeg poslovanja.

Jedan od ciljeva našeg upravljačkog sistema jeste da osigura uravnotežen i održiv razvoj kompanije u vremenu i to kroz tri dimenzije: ekonomsku, ekološku i društvenu.

Najviše upravljačko telo kompanije CRH Srbija je Izvršni odbor. Zastupljenost ženskog pola u najvišem upravljačkom telu kompanije iznosi 50 procenata.

Roman Menz je rođen i odrastao u Švajcarskoj. Po obrazovanju elektroinženjer, proveo je 18 godina u industriji građevinskih materijala, radeći u 6 različitih zemalja, sa poslednjim postavljenjem u Manili na Filipinima. Roman je pohađao različite menadžment treninge, a poseduje i diplomu master studija poslovne administracije (MBA). Oženjen je i ima troje dece.

Milan Ilić je diplomirao je na Gradjevinskom fakultetu u Beogradu, a magistrirao na IHE Delft Holandija. Nakon višegodišnjeg iskustva u Energoprojektu, radi u Hong Kongu, i u velikim kompanijama u Istočnoj i Centralnoj Evropi. U kompaniji je od 2002. godine

Suzana Vujičić je diplomirala na Ekonomskom fakultetu Kragujevcu. Kompaniji se pridružila 2004. godine kao finansijski analitičar. Do 2010. godine obavljala je funkciju zamenika finansijskog direktora.

Maja Stojiljković je diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1996. godine, a pravosudni ispit položila je 2001. godine. Nakon 12 godina rada u državnim organima i multinacionalnim kompanijama, pridružila se kompaniji 2008. godine.

Miloš Milojević je rođen 1983. godine. Master elektrotehnike i računarstva, diplomirao na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, poslednju godinu studija završio u Portugaliji na fakultetu Elektronike i telekominikacija u Aveiru. Marta 2015., imenovan je za tehničkog direktora cementare u Popovcu.