Sulfatnootporni cement niske toplote hidratacije CEM III / B 32.5 N-LH/SR

 • Otporan na dejstvo sulfata
 • Cement niske toplote hidratacije
 • Pogodan za proizvodnju običnih betona u letnjim uslovima

Kompanija CRH Srbija je prvi domaći proizvođač sulfatnootpornog cementa koji je ujedno i cement niske toplote hidratacije. Na taj način, CRH je upotpunio svoj proizvodni asortiman sa cementom koji je veoma važan za infrastrukturne projekte. Korišćenjem ovog cementa dobijaju se betoni produžene trajnosti čak i u slučaju izloženosti betona sulfatnoj agresivnosti. Ovaj cement preporučuje se i proizvođačima običnog betona, posebno u letnjim uslovima, tj. kada su spoljne temparature više od 20oC. Rinfuzni cement CEM III/B 32.5 N-LH/SR nalazi se u prodaji od januara 2012. godine.

Oznaka

 • M 20K 32,5 N – LH/SR
 • CEM III/B 32,5 N – LH/SR.

Pravilnik o kvalitetu cementa

Svojstva sulfatnootpornog cementa niske toplote hidratacije CEM III/B 32.5 N-LH/SR

 • Nizak prirast čvrstoća u početnom periodu
 • Visok prirast čvrstoća u krajnjem periodu (nakon 28 dana)
 • Veoma nizak sadržaj trikalcijum aluminata C3A
 • Izrazito nizak sadržaj alkalija
 • Niska toplota hidratacije
 • Izrazito svetla boja
 • Optimalan početak i kraj vezivanja
 • Kompatibilan sa hemijskim dodacima
 • Omogućava efikasno iskorišćenje doziranih hemijskih dodataka, čime se dobijaju posebno poboljšane osobine svežeg i očvrslog betona (smanjenje količine vode, bolja fluidnost…)
 • Ujednačen kvalitet

Primena sulfatnootpornog cementa niske toplote hidratacije CEM III/B 32.5 N-LH/SR

 • Proizvodnja betona otpornog na sulfatnu agresiju, kao i izgradnja konstrukcija koje se nalaze u vlažnoj i agresivnoj sredini bogatoj sulfatima;
 • Izgradnja sistema za tretman otpadnih voda, kanalizacijski i drenažni sistemi, sistemi za navodnjavanje, podzemni rado- vi, stabilizacija i injektiranje zemljišta, radovi u putogradnji, pomorski i priobalni objekti;
 • Proizvodnja betona produžene trajnosti;
 • Proizvodnja masivnih betona i izgradnja masivnih konstrukcija (brana, tunela, temelja, mostova…);
 • Proizvodnja betona sa niskim prirastom čvrstoća u početnom, a visokim prirastom čvrstoća u krajnjem periodu (šipovi);
 • Proizvodnja gotovih običnih betona (klasičnog, pumpanog, samougrađujućeg) u letnjim uslovima, tj. kada su spoljne temperature više od 20oC;
 • Proizvodnja betona za izgradnju stočnih i živinarskih farmi;
 • Izrazito svetla boja cementa omogućava njegovu primenu u arhitekturi;
 • Proizvodnja betonskih prefabrikata – belina cementa omogućava njegovu primenu u proizvodnji i izradi ivičnjaka.

Tehnička podrška

Za dodatne informacije ili savete o upotrebi naših proizvoda, možete nas kontaktirati putem telefona 0800 325 425

KONTAKT

Sektor prodaje

Beograd i Vojvodina: +381 35 572 220
Centralna Srbija: +381 35 572 380
Južna Srbija: +381 35 572 377

Email: ivana.radovanovic@rs.crh.com