Vezivo za stabilizaciju puteva HRB E2

Odgovarajući na potrebe tržišta, CRH Srbija je u svoju ponudu uvrstila Vezivo za stabilizaciju puteva HRB klase E2, koje je prvenstveno namenjeno građevinskim firmama koje se bave izgradnjom puteva.

Pored optimalnih početnih i krajnjih čvrstoća, bitna karakteristika ovog Veziva je i optimalan početak vezivanja.

Pozitivna iskustva iz prethodnog perioda

Tokom 70-ih i 80-ih godina prošlog veka prilikom izgradnje novih kolovoza često je korišćeno hidraulično vezivo za stabilizaciju puteva. Prema tadašnjim oznakama za cement, to vezivo je nosilo oznaku HV 25. Ovo vezivo za stabilizaciju koristilo se za deonice puta Beograd-Novi Sad-Subotica, veliki deo novog kolovoza autoputa Zagreb-Beograd-Niš i za više novih deonica magistralnih puteva, kao npr. Novi Sad-Zrenjanin, obilaznica oko Beočina itd.

Sloj šljunka stabilizovanog sa HV 25 najčešće je bio debljine 20 cm i korišćeno je (težinski) oko 5% hidrauličnog veziva. Iskustvo je pokazalo da su za stabilizaciju puteva sa hidrauličnim vezivom najvažniji ujednačen kvalitet i redovna isporuka.

Problemi koji nastaju usled nedostatka odgovarajućeg Veziva za stabilizaciju nosećeg sloja kolovoza

Posebno je važno da vezivo koje se koristi za stabilizaciju mora biti niske klase čvrstoće. Često se dešavalo da umesto hidrauličnog veziva HV 25, stabilizacija bude urađena sa cementom veće čvrstoće (krajnje ćvrstoće veće od 25 MPa), što se po pravilu manifestovalo pojavom velikih poprečnih pukotina pri vezivanju sloja stabilizacije, ili kasnije, pri padu temperature. Takve pukotine su se vrlo brzo reflektovale i kroz asfaltne slojeve do površine kolovoza.

Rešenje – Hidraulično vezivo za puteve HRB E2 iz proizvodnog programa CRH Srbije

Srpski standard za hidraulična veziva za puteve SRPS EN 13282-1:2015 pruža mogućnost za proizvodnju četiri različite klase veziva za stabilizaciju:

Čvrstoća na pritisak (MPa)

Oznaka veziva Klasa čvrstoće posle 7 dana posle 28 dana
HRB E 2 ≥ 5,0 ≥ 12,5       ≤ 32,5
HRB E 3 ≥ 10,0 ≥ 22,5       ≤ 42,5
HRB E 4 ≥ 16,0 ≥ 32,5       ≤ 52,5
HRB E 4-RS ≥ 16,0 ≥ 32,5

Srpski standard za hidraulična veziva za puteve ističe da se zavisno od raspoloživog materijala i prakse, odnosno iskustva, različita veziva mogu koristiti za stabilizaciju različitih slojeva kolovoza.

CRH Srbija proizvodi hidraulično vezivo za stabilizaciju puteva HRB E2. Razlog za proizvodnju ove klase veziva je pozitivno iskustvo koje je u našoj zemlji potvrđeno u praksi.

Svojstva veziva za stabilizaciju nosećeg sloja kolovoza

  • Ujednačen kvalitet
  • Optimalan početak i kraj vezivanja
  • Manje i sporije razvijanje toplote hidratacije
  • Nizak sadržaj alkalija
  • Optimalne čvrstoće

Primena

Ovo vezivo namenjeno je za stabilizacija nosećeg sloja kolovozne konstrukcije pre asfaltiranja. Vezivo predstavlja dobro rešenje u mnogim slučajevima stabilizacije kod izgradnje novih kolovoza puta i autoputa. Uloga sloja puta, koji se sastoji kamenog agregata (0/31mm) stabilizovanog sa Vezivom za stabilizaciju nosećeg sloja kolovoza, jeste da pritiske na osnovu kolovoza učine takvim da deformacije u posteljici budu u dozvoljenim granicama!

Tehnička podrška

Za dodatne informacije ili savete o upotrebi naših proizvoda, možete nas kontaktirati putem telefona 0800 325 425.

KONTAKT

Sektor prodaje

Beograd i Vojvodina: +381 35 572 220
Centralna Srbija: +381 35 572 380
Južna Srbija: +381 35 572 377

Email: ivana.radovanovic@rs.crh.com